Höstregatta 9-10 september

Huskvarna och Jönköpings Kanotklubb bjuder in till

HÖSTREGATTA

 Jönköping Energi Arena, Rocksjön, Jönköping

9-10 september 2023

  Lördag Söndag
H18 / H22  K1 200m, K1 1000m, K2mix 200m K1 500m, K2 500m, K1 2000m*
D18 / D22 K1 200m, K1 1000m, K2mix 200m K1 500m, K2 500m, K1 2000m*
D / H 16 K1 200m, K2 2500m, K2mix 200m K1 500m, K2 500m, K1 2000m*
D / H 14 K1 200m, K2 2500m, K2mix 200m K1 500m, K2 500m, K1 2000m*
Masters K1 200m, K1 1000m K1 500m, K1 5000m
Parakanot K1 200m, K2 paramix 200m  
Miniorlopp K1 200m K1 1250m
Nelo/Dietz mixcup K2 2000m  

C-klasser: Inbjudan gäller också samtliga klasser i C1 och C2 som motsvarar inbjudan i K1 och K2.
K1 2000, se information Höstregatta Cup nedan

Höstregattamästare

I klasserna HD22, HD18, HD16 och HD14 kommer man under regattan samla poäng på alla K1 distanser man kör.
Mästare blir den som vinner sista loppet för sin klass K1 2000m, som körs med bara en
vändning som sker nära 1000-meter starten. Loppet körs som jaktstart. Startordning sker
efter antal belastningspoäng man fått (Alltså ju färre poäng, desto bättre).

Prispengar

I klasserna HD22, HD18 kommer prispengar delas ut.

  H22 / D22 H18 / D18
1:a 3000 kr 1500 kr
2:a 1500 kr 1000 kr
3:a 500 kr 500 kr

Notera att för ovanstående klasser delas inga andra priser ut för K1 klasserna

Regler

Poäng:
På rakbaneloppen (200m, 500m, och för seniorer och juniorer också 1000m) får segraren i A-
finalen 0 poäng, 2:an får 1 poäng, 3:an 2 poäng, 4:an 3 poäng osv. I B-finalen får segraren 9
poäng. Resterande som går i mål i sin final får 10 poäng. Har man inte gått i mål på en
distans, eller inte startat på distansen får man 15 poäng. (Om någon eller några stryker sig
från en A-final får fler i B-finalen en mindre poäng).

Startprocedur:
Kanotisten med minst poäng i klassen startar först. Därefter startar de följande 8
kanotisterna i tur och ordning lika många sekunder senare som man fått poäng. Detta gäller i
junior- och seniorklasserna. I ungdomsklasserna (D/H 14/16) ger varje poäng 2 sekunders
tillägg. Sist sker klungstart för resterande kanotister i klassen. Alla i klungstarten har alltså
samma starttid som den med lägst poäng i klungstarten. Hur starten sker i detalj och var
respektive tävlande ska starta informeras om på lagledarträffen och i samband med starten.
Startsignal för de första kanotisterna sker genom högtalare. Klungstarten sker med skott.

Om en klass innehåller 16 eller färre kanotister sker en justering i ovanstående procedur så att klungan innehåller minst 50 procent av de startande kanotisterna

Lång- och kortloppsnummer:
K1 2000m körs med långloppsnummer på kanoten, men de 9 som deltar i den individuella
byter ut detta mot vanligt kortloppsnummer 1-9. Vilka kanotister det gäller publiceras.

Diskvalifikation:
Detta upplägg på tävlingen ger ingen möjlighet att återkalla en start. Den kanotist som
tydligt rör sig framåt eller redan har passerat startlinjen kommer att diskvalificeras i
efterhand.

Allmän information

Bortsett från NELO cup är alla  besättningslopp öppna för klubblandade besättningar. Vi önskar att hela besättningar anmäls så långt det är möjligt. Arrangören sätter samman besättningar som inte är kompletta.

Besättningar

För klubblandade besättningar anmäl enligt följande:

  1. Respektive klubb anmäler sina aktiva som singlar i respektive klass i Racemanager.
  2. Maila önskad besättning till info@jonkopingenergiarena.se. Ange Besättning i ämnesfältet.

Parakanot

K1 200

Kommer köras i två klasser, Öppen paraklass och Para Sydnedsättning.

K2 ParaMix

Parakanotist tävlar med en tävlande utan funktionsnedsättning i K2. Alla tävlar med aktiva utan funktionsnedsättning i första hand från klass H/D22 i andra hand från yngre klass eller från annan klubb i klass H/D22.

Övriga lopp

Om man vill köra fler lopp än vad som angivits anmäler man sig i övriga klasser enligt de lopp som anges ovan. Deltagande sker då utom tävlan.

Miniorlopp

För de minsta kör vi traditionellt 200 m samt 1250 m i långloppsbana

JOHN HRONS MINNESPRIS

Under höstregattan kommer John Hrons minnespris delas ut se länk kanot.com

NELO cup

NELO/Dietz cup K2 mix körs med klubbesättningar.
Regler finns på kanotförbundets hemsida, www.kanot.com.
K2 2000m körs med en vändning, nära 1000m-starten.

Lagledarträff

Ingen fysisk lagledarträff på denna tävling.

Lagledarmötet kommer hållas via Microsoft Teams, följ LÄNK.

Mötet hålls 19:00 fredagen den 8 September.

Första start

Prel kl 9.00 lördag och söndag.

Anmälningar

Anmälan sker i Racemanager.

Ordinarie anmälan tas emot till 31 augusti.

Efteranmälningar tas emot i mån av plats till dubbel startavgift.

Notera att man anmäler sig till den klass man ska köra 2024.

Startavgifter

Klass Kanot Avgift
H/D 18-22, masters, para och NELO/Dietz cup K1 160 kr
H/D 18-22, masters, para och NELO/Dietz cup K2 200 kr
H/D 18-22, masters och NELO/Dietz cup K4 240 kr
Miniorlopp och H/D 14-16 K1 100 kr
Miniorlopp och H/D 14-16 K2 130 kr
Miniorlopp och H/D 14-16 K4 160 kr

Startavgifterna samt lunchkostnader faktureras till anmälande klubb efter tävlingen
OBS! Det är viktigt att rätt fakturaaddress finns i Racemanager

Lunch och boende

Se LUNCH respektive BOENDE

Parkering

Sker bäst vid Erik Dahlbergsgymnasiet, som ligger i direkt anslutning till Rocksjön. Det finns även parkeringsplatser i Kålgårdsområdet väster om arenan.
Ingen parkering är tillåten på tävlingsområdet.
OBS! Ingen övernattning på Atteviks parkering.

Livesändning

LIVE TV

Upplysningar

Genom nedanstående formulär

Tävlingen är sanktionerad av Svenska Kanotförbundet och följer deras regler och anvisningar.

GDPR

Detta evenemang dokumenteras med film och foto.
Bilder och filmer från evenemanget kan komma att användas i syfte att informera om vår verksamhet, samt marknadsföra detta och framtida evenemang för vår räkning.
Om du vill få en bild eller film raderad är du välkommen att kontakta info@jonkopingenergiarena.se

Hjärtligt välkomna!

SKRIV UT