Vårregatta 7-8 maj

Huskvarna och Jönköpings Kanotklubb bjuder in till

JÖNKÖPING
KANOTREGATTA

 Jönköping Energi Arena, Rocksjön, Jönköping

7-8 maj 2022

  Lördag Söndag
H18 / H22  K1 500m, K2 500m, K4 500m K1 350m, K1 1000m, K1 5000m
D18 / D22 K1 500m, K2 500m, K4 500m K1 350m, K1 1000m, K1 5000m
D / H 16 K1 500m, K2 500m, K4 500m K1 350m, K1 2500m
D / H 14 K1 500m, K1 2500m K1 350m, K2 2500m
Masters K1 500m, K2 500m, K1 5000m K1 350m, K1 1000m
Parakanot K1 200m K1 350m
Miniorlopp Se nedan Se nedan
Nelo/Dietz mixcup K2 2000m  

C-klasser: Inbjudan gäller också samtliga klasser i C1 och C2 som motsvarar inbjudan i K1 och K2.

Allmän information

Äntligen!

Efter flera års pandemi kan vi åter köra en fullstor regatta. Inför tävlingen  ar vi mottagit ett stort antal önskemål från elitkommittén som berör tävlingsupplägget. Det gäller t.ex. att pröva distansen 350 m i stället för 200 m denna gång, integrera ett långlopp med ett lopp med lyft och en annan  fördelning av lopp mellan tävlingsdagarna.
Inbjudan är därför preliminär i detta läge och vi måste förbehålla oss möjligheten till ändringar som att flytta lopp mellan tävlingsdagarna om det behövs. Vi behöver också komplettera med mer info kring  besättningslopp och eventuellt integrerat lopp med lyft.

Kompletterande info kommer att läggas ut på hemsidan fram till tävlingen.

Besättningslopp

Läs detta innan ni anmäler till tävlingen (och för den delen också om ni redan anmält, så ni kan justera)!

Om man aspirerar på en landslagsplats i seniorer, junior samt D/H 16  anmäler man sig som singel och förbundet kommer ta ut besättningar.

Om man vill köra en besättning utan förbundets inblandning går det naturligtvis bra att anmäla den som man vill. Även om man är singel och vill köra kan man anmäla sig så försöker vi hjälpa till att ordna besättningar.

För D/H 14 anmäler man sig som singel om man inte har någon besättning att köra så hjälper arrangören till med att sätta ihop besättningar annars anmäler man en besättning som vanligt.

NELO cup

NELO/Dietz cup K2 mix körs med klubbesättningar.
Regler finns på kanotförbundets hemsida, www.kanot.com.
K2 2000m körs med en vändning, nära 1000m-starten.

Parakanot

Lördag

På lördagen kör parakanot i eget lopp, 200 m med friliggande start.

Söndag

På söndagen kör parakanot 350 m i ungdomsklass baserat på kanotistens kapacitet.

Om man vill köra fler lopp än vad som angivits anmäler man sig i övriga klasser enligt de lopp som anges ovan.

Miniorlopp

Miniorloppen kommer att utföras genom att lördagens lopp i en manövreringsbana används som kvaltid inför söndagens långlopp. Långloppet genomförs som jaktstart där långsammast kvaltid startar först och snabbast kvaltid startar sist.

Lagledarträff

Ingen fysisk lagledarträff på denna tävling.

Lagledarmötet kommer hållas via Microsoft Teams, följ LÄNK.

Mötet hålls 19:00 fredagen den 6 Maj.

Första start

Prel kl 9.00 lördag och söndag.

Anmälningar

Vi kommer till denna tävling inte använda det nya tävlingssystemet då detta ej är klart. Anmälan sker enligt det gamla systemet på http://teamsite.prorok.se/

Obs! För distansen 350m: Kryssa för 200m (som det felaktigt står), då blir det blir rätt i protokollet kommer ni att se.
För parakanot gäller att man ska köra både 200m och 350m. Men det finns alltså inte kolumn för båda. Kryssa för 200m, så gäller anmälan båda distanserna. Meddela om någon inte vill köra båda distanserna.
Det finns ingen automatiskt uträknad kostnad, den får ni som anmälare själva räkna ut denna gång.

Ordinarie anmälan ska vara klar den 27 april.

Efteranmälningar tas emot i mån av plats till dubbel startavgift.

Startavgifter

Klass Kanot Avgift
H/D 18-22, masters och NELO/Dietz cup K1 160 kr
H/D 18-22, masters och NELO/Dietz cup K2 200 kr
H/D 18-22, masters och NELO/Dietz cup K4 240 kr
Miniorlopp och H/D 14-16 K1 100 kr
Miniorlopp och H/D 14-16 K2 130 kr
Miniorlopp och H/D 14-16 K4 160 kr

Startavgifterna inbetalas på Huskvarna KK:s bg 5270-7601.
Kom ihåg att ange klubbnamn!

Lunch och boende

Se LUNCH respektive BOENDE

Parkering

Sker bäst vid Erik Dahlbergsgymnasiet, som ligger i direkt anslutning till Rocksjön. Det finns även parkeringsplatser i Kålgårdsområdet väster om arenan.
Ingen parkering är tillåten på tävlingsområdet.
OBS! Ingen övernattning på Atteviks parkering.

Livesändning

LIVE TV

Upplysningar

Genom nedanstående formulär

Tävlingen är sanktionerad av Svenska Kanotförbundet och följer deras regler och anvisningar.

GDPR

Detta evenemang dokumenteras med film och foto.
Bilder och filmer från evenemanget kan komma att användas i syfte att informera om vår verksamhet, samt marknadsföra detta och framtida evenemang för vår räkning.
Om du vill få en bild eller film raderad är du välkommen att kontakta info@jonkopingenergiarena.se

Hjärtligt välkomna!

SKRIV UT