Vårregatta 6-7 maj

Huskvarna och Jönköpings Kanotklubb bjuder in till

VÅRREGATTA

 Jönköping Energi Arena, Rocksjön, Jönköping

6-7 maj 2023

  Lördag Söndag
H18 / H22  K1 200m, K1 1000m, K2mix 200m K1 500m, K2 500m, K4 500m, K1 5000m
D18 / D22 K1 200m, K1 1000m, K2mix 200m K1 500m, K2 500m, K4 500m, K1 5000m
D / H 16 K1 200m, K1 2500m, K2mix 200m K1 500m, K2 500m, K4 500m
D / H 14 K1 200m, K1 2500m, K2mix 200m K1 500m, K2 500m
Masters K1 200m, K1 1000m K1 500m, K1 5000m
Parakanot K1 200m, K2 paramix 200m K1 500m
Miniorlopp K1 200m K1 1250m
Nelo/Dietz mixcup K2 2000m  

C-klasser: Inbjudan gäller också samtliga klasser i C1 och C2 som motsvarar inbjudan i K1 och K2.

Allmän information

Testlopp kommer troligen inte att vara aktuella på årets första regatta. Kaptenerna har meddelat att alla  ungdomar som aspirerar på ungdomslandslag ska köra de besättningslopp som finns. Juniorer och  seniorer kommer också att uppmanas delta i besättningsloppen. Bortsett från NELO cup är alla  besättningslopp öppna för klubblandade besättningar. Vi önskar att hela besättningar anmäls så långt det är möjligt. Arrangören sätter samman besättningar som inte är kompletta.

Besättningar

För klubblandade besättningar anmäl enligt följande:

  1. Respektive klubb anmäler sina aktiva som singlar i respektive klass i Racemanager.
  2. Maila önskad besättning till info@jonkopingenergiarena.se. Ange Besättning i ämnesfältet.

Parakanot

Om man vill köra fler lopp än vad som angivits anmäler man sig i övriga klasser enligt de lopp som anges ovan. Deltagande sker då utom tävlan.

K2 ParaMix

Parakanotist tävlar med en tävlande utan funktionsnedsättning i K2. Alla tävlar med aktiva utan funktionsnedsättning i första hand från klass H/D18 i andra hand från yngre klass eller från annan klubb i klass H/D18.

Miniorlopp

För de minsta kör vi traditionellt 200 m samt 1250 m i långloppsbana

NELO cup

NELO/Dietz cup K2 mix körs med klubbesättningar.
Regler finns på kanotförbundets hemsida, www.kanot.com.
K2 2000m körs med en vändning, nära 1000m-starten.

Lagledarträff

Ingen fysisk lagledarträff på denna tävling.

Lagledarmötet kommer hållas via Microsoft Teams, följ LÄNK.

Mötet hålls 19:00 fredagen den 5 Maj.

Första start

Prel kl 9.00 lördag och söndag.

Anmälningar

Anmälan sker i Racemanager.

Ordinarie anmälan tas emot till 27 april.

Efteranmälningar tas emot i mån av plats till dubbel startavgift.

Startavgifter

Klass Kanot Avgift
H/D 18-22, masters, para och NELO/Dietz cup K1 160 kr
H/D 18-22, masters, para och NELO/Dietz cup K2 200 kr
H/D 18-22, masters och NELO/Dietz cup K4 240 kr
Miniorlopp och H/D 14-16 K1 100 kr
Miniorlopp och H/D 14-16 K2 130 kr
Miniorlopp och H/D 14-16 K4 160 kr

Startavgifterna faktureras till anmälande klubb efter tävlingen

Lunch och boende

Se LUNCH respektive BOENDE

Parkering

Sker bäst vid Erik Dahlbergsgymnasiet, som ligger i direkt anslutning till Rocksjön. Det finns även parkeringsplatser i Kålgårdsområdet väster om arenan.
Ingen parkering är tillåten på tävlingsområdet.
OBS! Ingen övernattning på Atteviks parkering.

Livesändning

LIVE TV

Upplysningar

Genom nedanstående formulär

Tävlingen är sanktionerad av Svenska Kanotförbundet och följer deras regler och anvisningar.

GDPR

Detta evenemang dokumenteras med film och foto.
Bilder och filmer från evenemanget kan komma att användas i syfte att informera om vår verksamhet, samt marknadsföra detta och framtida evenemang för vår räkning.
Om du vill få en bild eller film raderad är du välkommen att kontakta info@jonkopingenergiarena.se

Hjärtligt välkomna!

SKRIV UT