Tävling

Huskvarna och Jönköpings Kanotklubb bjuder in till

 JÖNKÖPING KANOTREGATTA, ROCKSJÖN

 Jönköping Energi Arena, Rocksjön, Jönköping

2-3 maj 2020

  Lördag Söndag
H 18/22 K1 200m, K1 1000m K1 500m, K1 5000m, K2 200m
D 18/22 K1 200m, K1 1000m K1 500m, K1 5000m, K2 200m
D/H16 K1 200m, K1 2500m K1 500m, K2 200m
D/H14 K1 200m, K1 2500m K1 500m, K2 200m
Masters K1 200m, K1 1000m K1 500m, K1 5000m, K2 200m
Miniorlopp Se nedan Se nedan
NELO/Dietz mix cup K2 1250m (se nedan!)  

C-klasser: Inbjudan gäller också samtliga klasser i C1 och C2 som motsvarar inbjudan i K1 och K2.

NELO/Dietz cup

NELO/Dietz K2 mix cup körs med klubbesättningar. Regler finns på kanotförbundets hemsida, www.kanot.com. K2 1250 m körs med en vändning, nära 500 m-starten.

K2

K2-loppen, förutom NELO/Dietz K2 mix cup, är öppna för både klubbesättningar och klubblandade besättningar. Vi ser helst att anmälda besättningar är kompletta, men det går bra att anmäla enskilda kanotister. Dessa kommer då att lottas samman av arrangören för att få så lite ändringar som möjligt på lagledarträffen.

Testlopp och besättningslopp

Separata testlopp är sannolikt aktuella på regattan. Distanser är ej beslutade. 

Om man ej är uttagen går det bra att anmäla sig fritt, besättningar sätts ihop av förbundskaptener.

Miniorlopp

Miniorloppen kommer att utföras genom att lördagens lopp i en manövreringsbana enligt nedan används som kvaltid inför söndagens långlopp. Långloppet genomförs som jaktstart där långsammast kvaltid startar först och snabbast kvaltid startar sist.

Manövrering miniorlopp

Lagledarträff

Lördag kl 08.00 och söndag kl 8.00.
Lagledarträffen hålls i cafétältet på tävlingsplatsen.

Första start

Prel kl 9.00 lördag och söndag.

Anmälningar

Ordinarie anmälan görs via hemsidan för ERTournament http://teamsite.prorok.se senast 1 maj.
Anmälningar från utlandet kan göras direkt på mail till info@jonkopingenergiarena.se.
Efteranmälningar tas emot i mån av plats till dubbel startavgift.

Startavgifter

H/D 18-22, masters och NELO/Dietz cup:        150 kr
Miniorlopp och H/D 14-16:                                    90 kr
OBS! Nytt bankgiro för inbetalning!
Startavgifterna inbetalas på Huskvarna KK:s bg 5270-7601.
Kom ihåg att ange klubbnamn!

Parkering

Sker bäst vid Erik Dahlbergsgymnasiet, som ligger i direkt anslutning till Rocksjön.
Ingen parkering är tillåten på tävlingsområdet.
OBS! Ingen övernattning på Atteviks parkering.

Livesändning

https://youtu.be/p_FIih4LIG0

Upplysningar

Genom nedanstående formulär

Tävlingen är sanktionerad av Svenska Kanotförbundet och följer deras regler och anvisningar.

Inbjudan för nedladdning

Hjärtligt välkomna!