PM Tävling 5-6 September

Följande gäller tillsvidare och kan ändras beroende på förändringar i myndigheternas rekommendationer.

På grund av rådande omständigheter gällande Covid-19 pandemin ställs krav på tävlingsområde samt antal personer som får finnas inom detta område, nedan finns de definition som gäller under tävlingen.

SKF:s riktlinjer vid tävlingsarrangemang.

Det är viktigt att du bara kommer till tävlingen om du är fullt frisk. Har du symptom – även milda – stanna hemma! Om du blir sjuk under tävlingen skall du lämna platsen omgående.

Tävlingsområde

Tävlingsomådet definieras som:

Bryggor:

Tävlingsområdet vid bryggorna kommer att vara avspärrat för alla som inte skall tävla i aktuell klass. Håll avstånd  och låt aktiva som har lopp gå före.

Vi ber er att följa bryggvärdarnas instruktioner

Iläggning av kanoter:

Bryggan längst från tävlingsbanan kommer användas för ilägg av kanoter, max antal personer som får vistats på bryggan kommer vara 8 personer.

Uppstigning från kanoter:

Brygga närmast tävlingsbanan kommer användas vid uppgång från vattnet, max antal personer  som får vistats på bryggan kommer vara 8 personer. 

Banan:

Den del av banan som kommer användas ses i banskissen nedan samt en banbredd åt vardera sida.

Banskiss:

Banskiss

Vägningstält:

Vägning kommer vara tillgänglig enligt:
Fredag: 1800-2000
Lördag: från 0730
Söndag: från 0730

OBS! Under pågående lopp är det inte tillåtet att väga in kanoter.

Målhuset:

Målhuset kommer att hållas stängt för alla utom de funktionärer som arbetar där.


Utanför tävlingsområdet gäller FHM gällande regler.

Uppvärmning/Avvärmning på vattnet

Uppvärmning/Avvärmning på vattnet får ske utanför östra gränsen på banan.

Parkering:

Parkering av fordon sker på andra sidan gatan vid ED- gymnasiet. Inga fordon får parkeras i parken. 

Sekretariat

Ett sekretariat/upplysningstält kommer att finnas i anslutning till tävlingsområdet.

Protest:

Under fliken Resultat finns ett kontaktformulär för protester. Ni swishar protestavgiften till 123 499 54 37. Meddela sedan sekretariatet att ni skickat in en protest samt visar upp swishen.

Klubbyta

Varje klubb har tillgång till en ”klubbyta”. Klubbytorna kommer att vara på gräset norr om gångvägen, se karta. Ni sätter upp ert tält och på så sätt markerar er yta, Tänk på att mellan era ytor bör det vara minst 10 meter, På klubbytan skall kanoter, tält och kanotsläp förvaras. Området bevakas inte nattetid så lämna inte kvar några värdesaker på tävlingsplatsen. Respektera varandras ”klubbytor”.

Omklädning sker i det egna klubbtältet. Omklädningsrummen samt duscharna under läktarna kommer inte vara tillgängliga. Endast toaletterna får användas i respektive omklädningsrum

Café

Cafét i måldomartornet kommer sälja fika, frallor, godis mm.

Håll avstånd i kön!

Parakanot:

Området närmast fiket kommer vara avspärrat för yta till Parakanotisterna, där de kommer ha tillgång till egen brygga.

Toaletter:

Endast toaletterna får användas i respektive omklädningsrum.
Håll avstånd i kön och låt aktiva som har lopp gå före i kön.

Det finns även en pissoar utanför läktaren.

Läktare:

Läktaren kommer vara avspärrad för publik. Förbundskaptener samt journalister kommer att få ackreditering till läktaren. Då de tävlande räknas in i de tillåtna 50 personerna får det som högst befinna sig 10 personer på läktaren. Samtliga måste ha fått ackreditering. Endast funktionärer med pågående uppgifter får befinna sig på läktaren.

Läktare in mot parken kommer vara öppen för att kunna användas vid lunch eller fika. Men tänk på att hålla avstånd. Vi kommer om det inte fungerar med avstånd även spärra av denna del av läktaren.

Prisutdelning:

Prisutdelningar kommer att hållas utan publik på läktaren. Prisutdelningen kommer fotograferas samt livesändas.

Lottningar/Resultat:

Ingen resultattavla kommer användas utan all information läggs på Program / Startlistor samt Resultat.

Välkomna till Jönköping Energi Arena

PM för nedladdning