Höstläger deltagarlista

Incheckning

Incheckning sker från 18:30 på fredagen 29 oktober. Checka in på den plats ni ska bo se nedan. Se bifogad karta över Nyhemsområdet vart lokalerna finns.

NYHEM_Karta_A4_2020

Stora Sjöstugan

Adrian Lacko
Albin Kjellgren Nilsson
Alfred Koponen Lagnevall
Alma Larsson
Alva Ljung-Hagesjö
Alvar Matikainen
Alvin Dahlberg
Arvid Lindeberg
Astrid Myrberg
Astrid Sjöström
Axel Joelsson
Axel Nilvéus Olofsson
Axel Nordenskiöld
Ben Richter
Bertram Sollann Soerensen
Cecilia Velin
Conny Edholm
Daniel Andersson
Dmitrij Tinins
Elina Waldén
Elsa Jentzen
Emilia Nilsson
Esther Uppenberg
Frederik Dziegiel Søndergaard
Fredrik Bergqvist
Giangiacomo Bravo
Gustav Aläng
Gustav Claesson
Hannes Dahlberg
Hannes Värendh
Ilse Nyqvist
Isak Råsten Lilja
Jennie Hedren Hasselros
Johan Nilsson
Kasper Nyqvist
Kayton stelzer paulsson
Leo Johansson
Lina Watz
Linnéa Johansson
Linus Blomberg
Linus Karlsson
Magnus Persson
Magnus Siverbrant
Malte Gersbo
Mandus Gersbo
Måns Ronder
Matilda Nillbrand Palm
Mats Jenzen
Meja Arvidsson
Nelly Tyrebrant
Noah Hök
Olle Gedda
Oscar Hellgren
Oskar Bergkvist
Palle Josefsson
Rebecka Carlsson
Rut Stening
Salima Roslund
Sandro Lacko
Sigge Magnusson
Siri Hector
Stefan Olsson
Storm Siverbrant
Svante Swenson
Theodor Ytterdahl
Tyra Sivtoft
Vendela Lövberg
Viktor Johansson
William Falkenström
Yahia

Gärdet

Adrian Berg
Agaton Vangstad
Agnes Klahr
Alice Näsman
Amanda Nordengren
Annika Andersson
Åsa Eklund
Axel Haglund
Clea Moberg
Daniel Johansson
David Nilsson
Deltagare
Ebba Andersson
Elin Höglund
Elin Nyman
Ella Richter
Elsa Birath
Elsa Jansson
Elsa Ohrås
Emelie Ferguson
Erik Andersson
Erik Gulle
Erik Persson
Gian Michele Bravo
Greta Zbikowski
Gustav Fohlstedt
Henrik Johansson
Isak Persson
Jesper Johansson
Joel Birath
Johan Myrberg
Julia Hansson Norefjord
Karl Brodén
Kascper P
Kenny Almkvist
Klara Råsten Lilja
Linda Härefelt
Ludvig Nordberg
Magnus Ljungberg
Melina Andersson
Oskar Norstroem
Philip Josefsson Sammeli
Sandra Gyllström
Signe Carlsson
Signe Claesson
Stefan Lindeberg
Susanne Gunnarsson
Tilde Enger
Tilde Nilsson
Tomas Edhag
Tova Paulsson
Tove Enger
Victor Skagerö
Viktor Larsson